pocetna   o nama   galerija   kontakt        


Skupština udruženja


Skupština  udruženja  je  najviši  organ  udruženja  a  čine  ju  43  delegata  birani  iz  lovačkih  sekcija  na  osnovu  broja  svojih  članova.

Skupština  se  održava  jednom  godišnje  ili  prema  potrebi  a  saziva  je  Predsjednik  Skupštine  na  inicijativu  Upravnog  odbora  ili  na  prijedlog  jedne   trećine  članova  udruženja.

Na  prvoj  sjejdnici  na  prijedlog  sazivača  Skupština  iz  reda   delegata  bira  Predsjedništvo  skupštine   ( Predsjednika  i  2  člana )  koje  rukovodi  radom  skupštine  u  mandatnom  periodu,  radi  na  pripremi  sjednice  sa  sazivačem  i  drugim  organima  udruženja.

Skupština  donosi  veoma  važne  odluke, zakljućke, pravilnike  kao  i   druge  akte  od  interesa  za  udruženje  u  skladu  sa Statutom  udruženja.

 

-          Na  Izbornoj  Skupštini  održanoj    28.05.2015.  godine  izabrano  je 

Predsjedništvo  skupštine :

 

1.Stojko  Trivunčević  - Predsjednik  skupštine

2.Rasim  Osmić  -   član

3.Radivoje  Todić  - član

 

LU "Smolin" Blatnica

 
 
 
 

Vremenska prognoza